Индустриални батерии за пазарен арбитраж 1 MW

Код: BESS 1000 IBEX OPTION Категория: Етикет:

658000,00 лв. с ДДС

Наличност: Изчерпана наличност

За да се използва разликата в цените на електроенергията и да се увеличи максимално печалбата на системата, може да се инсталира система за съхранение на батерии, която да съхранява излишната енергия, когато цените на електроенергията са ниски, и да я разрежда, когато цените са високи.Балансирането на соларни системи с батерии е от съществено значение за стабилността на енергийните мрежи. Тези батерии не само намаляват въздействието на променливите фактори като времето на деня и метеорологичните условия, но и предоставят допълнителна енергия по време на пикове на търсене. Така създават устойчива и надеждна енергийна мрежа.

БЪРЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО УОТСАП 500 x 500 px | New Whatsapp Icon. WhatsApp logo PNG image. Free download...

 

Изчерпан

Код: BESS 1000 IBEX OPTION Категория: Етикет:

Описание

За да се използва разликата в цените на електроенергията и да се увеличи максимално печалбата на системата, може да се инсталира система за съхранение на батерии, която да съхранява излишната енергия, когато цените на електроенергията са ниски, и да я разрежда, когато цените са високи. В повечето случаи, това може да стане чрез настройка на интелигентен график за зареждане и разреждане. Или с облачна платформа BESS CLOUD AI, която автоматично арбитрира пазарните цени по минути и предвижда сезонните промени в цените на електроенергията.

За да се компенсира локалното ограничение на трансформатора, е важно да се гарантира, че зареждането и разреждането на батерията не надвишава капацитета на трансформатора. Това може да се постигне чрез наблюдение на натоварването на трансформатора и съответно регулиране на графика за зареждане и разреждане на батерията.

Ето няколко стъпки, които трябва да следвате, за да внедрите тази система:

Инсталирайте система за съхранение на батерии, която може да съхранява излишната енергия по време на ненатоварените часове, когато цените на електроенергията са ниски.
Настройте интелигентен график за зареждане и разреждане, който взема предвид времето от деня, деня от седмицата и сезонните промени в цените на електроенергията. Този график трябва да даде приоритет на зареждането на батерията по време на извънпиковите часове и разреждането й по време на пиковите часове, когато цените са високи.
Следете натоварването на трансформатора, за да се уверите, че зареждането и разреждането на батерията не надвишава нейния капацитет. Ако натоварването на трансформатора наближава лимита си, коригирайте графика за зареждане и разреждане на батерията, за да намалите натоварването на трансформатора.
Използвайте софтуер и инструменти за анализ на данни, за да оптимизирате графика за зареждане и разреждане въз основа на исторически цени и цени на електроенергията в реално време, както и други фактори като метеорологични условия и търсене на енергия.
Чрез внедряването на тази система е възможно да се намалят разходите за енергия, да се увеличи ефективността на системата и да се минимизира въздействието върху локалния трансформатор.

 

С опция  за интегриране и управление на енергийните ресурси. Една от напредналите идеи в този контекст е разработката на EMS система (Energy Management System), която не само прогнозира фондовата борса с автоматично балансиране, но и включва хардуерна система за мониторинг, осигурявайки автономност и ефективно управление.

1. Прогнозиране на енергийната борса с автоматично балансиране и прогноза и анализ ден напред:

Анализ на данни: За да изградите успешна EMS система, ще бъде необходимо да използвате техники на машинното самообучение и алгоритми за предвижване. Изследването и анализът на данни от  борсите за търговия за електроенерги ще ви предоставят основата за създаването на модел за прогнозиране на движението на пазара.

Изкуствен интелект за балансиране: Разработката на AI модул ще ви позволи да автоматизирате процесите на вземане на решения и анализ за зареждане и разреждане в многопрофилни варианти. Модулът трябва да бъде способен да анализира данните от  пазарите за електроенергия и да предприема действия, като например купуване, продаване и балансиране на портфейла, за да максимизира печалбата и да намали риска.

2. EMS Trading Platform без човешка намеса:

Автоматизиран търговски движения: Разработете система, която използва предварително зададени алгоритми и правила за автоматично изпълнение на търговски поръчки. Този модул трябва да бъде способен да реагира бързо на промени в пазарните условия и да изпълнява поръчки в реално време.

Използване на API за търговия: Интегрирайте EMS системата с API на  борсите за търговия с ток, което ще позволи автоматично изпълнение на търговски поръчки. Този подход ще ви осигури бърз и ефективен достъп до пазарната информация и възможността за бърза реакция ден напред.

3. Self-Service Хардуерна Система за Мониторинг:

Сензори и IoT устройства: Интегрирайте различни сензори и IoT устройства, които ще събират данни за енергийната ефективност, финансовите показатели и други параметри. Това може да включва сензори за консумация на енергия, температура, влажност и други важни метрики с прогноза за климатизни модели обвързани с потреблението на електрическа енергия.

Управление на данните: Разработете система за обработка и анализ на данни, която автоматично ще обработва информацията от хардуерната система. Използвайте технологии като бази данни, облачни решения и аналитични инструменти за извличане на стойност от събраните данни.

4. Virtual PV Синхронизация:

Интегриране на виртуални фотоволтаични (PV) системи: Разработете функционалност за интегриране на виртуални PV системи в EMS. Това ще позволи оптимизация на производството на енергия, като се вземат предвид финансовите и енергийните цели.

Управление на производствените ресурси: Имплементирайте алгоритми, които автоматично ще управляват използването на виртуални PV ресурси. Този модул трябва да бъде способен да регулира производството на енергия в реално време, за да се постигне максимална ефективност.