Показване на 1–12 от 61 резултата

Трифазните инвертори
Трифазните инвертори са електронни устройства, които преобразуват постоянен ток (DC) във високочестотен трифазен ток (AC). Трифазните инвертори се използват предимно в промишлени приложения, където е необходима конверсия от постоянно към променливо напрежение с по-висока мощност и по-висок отдачен коефициент. Трифазните инвертори имат по-висок енергиен капацитет и се използват за преобразуване на енергия от алтернативните (AC) източници като слънчеви панели или вятърни турбини. Трифазните инвертори могат да предлагат по-голям контрол върху напрежението и честотата на изходната вълна. Трифазните инвертори са също толкова важни и в електроенергийните системи, защото могат да осигуряват стабилно и безпроблемно захранване на трофазни товари.