Показване на 4 резултата

Наземната конструкция за фотоволтаични системи е основна рамка, която се изгражда на земята и поддържа фотоволтаичните панели във височина. Тя осигурява стабилност и сигурно закрепване на панелите, за да могат да функционират ефективно.
Типовете наземни конструкции за фотоволтаични системи варират в зависимост от региона, климата, посочения ъгъл на наклон и други фактори. Някои от най-популярните конструкции включват:
1. Фиксирани структури: Това са най-общите и евтини наземни конструкции. Панелите се поставят на фиксиран ъгъл и не са подвижни. Те предлагат добра стабилност, но не могат да се настройват според слънчевия ъгъл.
2. Одноосно проследяване: В този тип конструкции панелите са монтирани на система, която може да се върти след движението на слънцето около една ос. Това позволява на системата да следи слънчевия ъгъл през целия ден, което води до повишена енергийна производителност.
3. Двуосно проследяване: Това е повишена версия на одноосното проследяване, където панелите се монтират на система, която може да се движи около две оси. Това позволява на панелите да се придвижват вертикално и хоризонтално, което осигурява най-добро възможно следене на слънчевата светлина.
Наземните конструкции за фотоволтаични системи може да бъдат изграждани от метални тръби, алуминий или стомана, като всеки материал има свои предимства и недостатъци. Важно е да се вземат предвид климатичните условия, ветроустойчивостта и географския контекст при избора на конкретен тип наземна конструкция.