Показване на 1–12 от 120 резултата

Фотоволтаичните системи са конструкции, които използват слънчевата енергия за производство на електричество. Тези системи се състоят от фотоволтаични панели, които събират слънчевата светлина и я преобразуват в електричество.

Съществуват различни видове конструкции за фотоволтаични системи, включително:

Покривни системи – това са инсталации, монтирани директно върху покрива на сграда. Те са подходящи за интегриране в съществуваща сградна конструкция и са най-често използван вид фотоволтаични системи. Покривните системи са подходящи и за монтиране върху кровни плочи или тухли.

Земни системи – това са фотоволтаични инсталации, които се поставят върху земята, извън сгради. Тези системи се използват често при по-големи проекти или когато няма достатъчно свободно пространство на покрива за поставяне на панелите.

Плаващи системи – това са нови конструкции, които са подходящи за съоръжения, построени върху водни повърхности като язовири или резервоари. Те са екологично приятелски и може да се използват за отчитане на слънчевата светлина, като същевременно предоставят охлаждащ ефект за фотоволтаичните панели.

Фотоволтаичните системи могат да се използват за производство на електричество за домашни нужди, комерсиални или промишлени цели. Те са един от най-популярните и екологични начини за производство на енергия и се използват все повече и повече по света.

При конструкциите за фотоволтаични системи се използват различни аксесоари, които допринасят за успешната инсталация и функциониране на системата. Някои от най-често използваните аксесоари са:

Монтажни рамки: Това са структурни елементи, които се използват за поддържане на фотоволтаичните панели на място и за осигуряване на правилната им ориентация и наклон.

Затворни елементи: Те осигуряват защита на връзките между фотоволтаичните панели и рамката, като предпазват от нежелани влага и влияние от вредни атмосферни условия.

Маркучи и кабели: За свързването на фотоволтаичните панели и другите компоненти на системата се използват специални маркучи и кабели, които осигуряват електрическата връзка и предпазват от късо съединение и други повреди.

Инвертори и контролери: Тези устройства са отговорни за преобразуването на постоянния ток, произведен от фотоволтаичните панели, във взаимодействуващия със системата напрежение.

Разпределителни кутии и защитни прекъсвачи: Те се използват за защита на системата от пренапрежение и преизползване и за групиране на кабелите и връзките на системата на едно място.

Сензори и мониторинг системи: За наблюдение и контрол на ефективността и работата на фотоволтаичната система се използват сензори и мониторинг системи, които предоставят информация за производството на енергия и евентуални проблеми в системата.

Тези са само някои от основните аксесоари, използвани в конструкциите за фотоволтаични системи. Важно е да се консултирате с професионален инсталатор или консултант, за да изберете правилните и подходящи аксесоари за конкретната ви фотоволтаична система.

 

AR_catalog_BG Presentation_konstrukcii