Показване на 1–12 от 26 резултата

Електрооборудването за фотоволтаични инсталации включва различни компоненти, които са необходими за генериране на електричество от слънчева енергия. Това оборудване включва:

Фотоволтаични панели: Това са устройства, които съдържат соларни клетки, като преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия. Това е основната част от инсталацията и е отговорно за генерирането на електричество.

Инвертори: Инверторите са устройства, които преобразуват постоянния ток (DC), който се генерира от фотоволтаичните панели, във взаимодействащо с електромерите, електрически мрежи и домашно оборудване. Така се получава променлив ток (AC), който се използва за електроуредите.

Батерийна система (ако е налична): Ако инсталацията има батерийна система, тя се използва за съхранение на излишната електроенергия, която се генерира от панелите през деня, когато няма нужда от нея. Тази електроенергия се използва по-късно, когато няма слънчева светлина.

Кабели и защитни устройства: Тези са нужни за свързване на фотоволтаичните панели, инверторите и батериите (ако има такива) с входната електрическа мрежа на сградата. Те осигуряват правилното свързване и защита на системата.

Мониторинг и управление на системата: Съществуват различни устройства и софтуерни приложения, които позволяват наблюдение и управление на фотоволтаичната инсталация. Те предоставят информация за производството на електричество, консумацията и ефективността на системата.

Тези компоненти се инсталират и свързват еднакво за фотоволтаични системи както за домашни, така и за комерсиални или индустриални цели. Въпреки това, специфичните изисквания и подробности може да варират в зависимост от конкретния проект и местоположение.