Контакти

0700 1 6886 *на цената на един градски разговор

solar@amonraenergy.eu

ул. Локомотив №1, 1220 гр. София

За заявки до 100 kW

Офис София

088 295 2277

Офис Шумен

087 718 6086

Офис Разлог

0896 797 360

Отдел "Конструкции"

088 400 0437

Отдел "Батерии ERS"

089 670 7796

За заявки над 100 kW

Заявки на едро

089 670 7796

Корпоративни клиенти

089 670 7796

Техническа поддръжка

tech@amonraenergy.eu

За монтажи

Монтажи до 300 kW

0896 797 360

Монтажи над 300 kW

088 436 2001

Техническа поддръжка

tech@amonraenergy.eu