ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ДАННИ ЗА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: АмонРа Енерджи АД;

2. Седалище и адрес на управление: България, Област София, Община Столична, п.к.1220; ул. “Локомотив”, № 1

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Област София, Община Столична, п.к.1220; ул. “Локомотив”, № 1

4. Данни за кореспонденция: България, Област София, Община Столична, п.к.1220; ул. “Локомотив”, № 1, еmail: info@amonraenergy.bg, тел. централен офис: 0700 16 886.

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206304834 (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията)

6. Информация за предоставените от ТЪРГОВЕЦА други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че Ползвателите и Ползвателите-потребители могат да съхраняват на траен носител всяка писмена кореспонденция с ТЪРГОВЕЦА, включително датата и часа на тази кореспонденция: освен комуникацията по електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя възможност за онлайн комуникация с Ползвателите и Ползвателите-потребители и по следните канали:

6.1. Чрез изпращане на съобщения през Фейсбук страницата на ТЪРГОВЕЦА, намираща се на ел. адрес:  https://www.facebook.com/ solarenergypv. В случай, че Потребителят/клиентът желае да използва този комуникационен канал, може да изпраща съобщения до ТЪРГОВЕЦА чрез бутона “Send message” (изпрати съобщение) на горепосочената Фейсбук страница на ТЪРГОВЕЦА. В този случай отговорът на така изпратеното съобщение ще бъде даден от ТЪРГОВЕЦА по същия комуникационен канал – чрез услугата на Фейсбук страница на ТЪРГОВЕЦА за обмен на писмени съобщения.

6.2. Чрез изпращане на съобщения през интернет страница на ТЪРГОВЕЦА в друга социална медия (Инстаграм, Туитър, Тик-ток и др.), в случай, че такава страница се поддържа от ТЪРГОВЕЦА. В тези случаи Потребителят/клиентът може да изпраща съобщения до ТЪРГОВЕЦА чрез сектора за лични съобщения на интернет страницата му в съответната социална медия. Отговорът на така изпратеното съобщение ще бъде даден от ТЪРГОВЕЦА по същия комуникационен канал – чрез услугата за обмен на писмени съобщения в интернет страницата на ТЪРГОВЕЦА в съответната социална медия.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.amonraenergy.eu. Тези условия обвързват всички потребители.
 2. Поръчка може да се направи по един от следните начини:
  1. Онлайн поръчка – при този вариант потребителят създава потребителски профил еднократно на интернет адрес www.amonraenergy.eu или може поръчката да бъде направена от потребителят със статут на “гост” на Сайта и след като потребителя е въвел изискваните от тези процедури лични данни.
  1. Пазаруване по телефона – ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи директно своята поръчка на телефон посочен в сайта за приемане на поръчки, дори и да няма потребителски профил.
 3. С натискане на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 4. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.amonraenergy.eu, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 5. Продуктите, които се намират на интернет страницата на  www.amonraenergy.eu  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
 6. След кликане на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам”, потребителите се съглавяват с тях.
 7. След кликане на бутона „Поръчвам“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в /количката/ www.amonraenergy.eu. Това действие има правно обвързваща сила.
 8. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите по банков път /по посочена сметка на клиента/, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 9.  Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

III. ДОСТАВКА

 1. За Ваше удобство Ви предоставяме следните начини за доставка:
 2. с куриерска фирма до посочен от Вас адрес.
 3. възможност за получаване на пратката „лично вземане“ от наш склад, срокът е – 7 работни дни след направената поръчка.

2. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение, в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
3. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА по имейл info@amonraenergy.bg. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
3а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
3б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката се предоставя той, в противен случай се предоставя гранционен документ от АмонРа Енерджи АД.

В документа са описани: контакти на оторизираните сервизи на закупената стока, както и гаранционните условия на съответния произовдител на закупената от потребителя/клиента стока.

V. ЦЕНИ


1. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до адрес на клиента. Цените се определят от ценовата политика на съответната куриерска фирма. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

​​1. Начини на плащане, клиентитени имат право да избират начин за плащане удобен за тях.

1.1 Наложен платеж – Клиентът заплаща пратката си при получаване в офис на куриерска фирма или при доставка на посочения адрес.

Цените в сайта са в лева за един брой с включено ДДС. Плащането и получаването на всички необходими документи се извършва при доставка на поръчката.

1.2 Доставки при плащане по банков път – доставката се изпълнява след, като средствата се отразят в банковата сметка на АмонРа Енерджи АД

2. Връщане на плащане направено през VPOS или Банков превод.

Клиент, направил плащане по грешка, двойно плащане, плащане и отказване на поръчка или при невъзможност да бъде изпълнена поръчката / доставката,  ще получи средствата си обратно по сметката/ картата от където е направено плащането.

Връщането на средства се осъществява след потвърждаване от страна на лицето, което е направило плащането. Потвърждаването може да бъде направено по мейл или чрез телефонен разговор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.amonraenergy.eu
2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.amonraenergy.eu.

5.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, да не разпространява и копира без изрично писменно съгласие от страна на АмонРа Енерджи АД снимков, текстови или видео материал и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.amonraenergy.eu услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.amonraenergy.eu в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
6.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
2. ТЪРГОВЕЦЪТ   има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.amonraenergy.eu.  
3. ТЪРГОВЕЦЪТ   има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦЪТ  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ   не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.amonraenergy.eu.
4. ТЪРГОВЕЦЪТ   след получаване на плащането и издаването на фактура се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

5. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@amonraenergy.bg ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ   ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ   не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., при случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, стоящи извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

9. ТЪРГОВЕЦЪТ   има право да инсталира на компютрите на потребителите ,,кукита; бисквитки“(cookies), съгласно Политиката за използване на бисквитки. Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

1. ТЪРГОВЕЦЪТ   гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ   защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ   може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

1.1 ТЪРГОВЕЦЪТ   се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ   е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

X. ИЗМЕНЕНИЯ

1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ   не се задължава да анонсира Потребителя за промените направени в информацията на сайта www.amonraenergy.eu.

В случай че Потребителят не заяви в писмен вид на имейл info@amonraenergy.eu, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.

В случай, че Потребителя заяви по имейл info@amonraenergy.eu, че не е съгласен с промените, то Т ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. В електронен магазин  www.amonraenergy.eu, ТЪРГОВЕЦЪТ  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартен формуляр (съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите) за упражняване правото му на отказ.

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ, може да изтеглите от тук.

XI. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.amonraenergy.eu на своя компютър.

2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

3. Интернет магазина  www.amonraenergy.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

ХII. СПОРОВЕ И КАЗУСИ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.