Гаранционни условия

Продуктите, предлагани от АмонРа Енерджи АД,  ползват правната гаранция за закупен продукт 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физически, съгласно българското законодателство и търговската политика на производителя.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от АмонРа Енерджи АД или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:

  • адрес и телефон на оторизираните сервизи
  • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
  • гаранционен срок на закупената стока

При повреда на продукт с гаранционна карта на АмонРа Енерджи АД в рамките на гаранционния срок, продуктът се изпраща (или занася) до офиса на АмонРа Енерджи АД – гр. София ул.Локомотив 1. След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента за сметка на АмонРа Енерджи АД . Връщането се осъществява посредством куриер.

За продукти с гаранционна карта от производителя са валидни гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове се приемат единствено продукти с оригинални гаранционни карти, с които е получен продуктът. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде призната гаранцията.

Гаранцията, предоставена от производителя, важи само в случай, че клиентът е спазил стриктно правилата за употреба, отбелязани в гаранционната карта на изделието.

Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от:

•          грешно използване на изделието;

•          използване на сила; поправки, направени от потребителя или от трети лица;

•          неестествени условия на замърсяване и влага.

•          Производителят си запаза правото, но не е задължен, да изпрати свой представител за установяване на дефекта.

•          Рекламацията се извършва при продавачът, от когото сте закупили изделието.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.